ဟွံမွဲရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥု

661

Aung Nine Oo

ကၠတ်ထဝ် ကောန်ဂကူ (ကၠတ်ထဝ်လတူ) ဒက်ပတန်လဝ်တ္ၚဲဏံဂှ် ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် (တန်တူရေး) ဟွံမွဲရောၚ် ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ဒံက်တာ အံၚ်နာၚ်ဥု ထံက်ထ္ၜး-ကၜတ္ထဝ္ ေကာန္ဂကူ (ကၜတ္ထဝ္လတူ) ဒက္ပတန္လဝ္တၛဲဏံဂွ္ ပေရင္တုပ္သဿဟ္ (တန္တူေရး) ဟြံမြဲေရာင္ ဒုဥကၠဌကၜတ္ထဝ္ ဒံက္တာ အံင္နာင္ဥဳ ထံက္ထၞး-

Posted by Mon Unity Party – Central on Tuesday, March 10, 2020

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here