မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ(ပါတီဌာနချုပ်) ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပါတီဥက္ကဌ မိန့်ခွန်း

267

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here