မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (ရန်ကုန်တိုင်း) ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ နှင့် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ ကို ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန် ရပ်ကွက်၊ အမှတ် ၃၄၊ ပုလဲလမ်း တွင် ကျင်းပ။

812

March 8

မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (ရန်ကုန်တိုင်း) ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ နှင့် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲ ကို ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်စိန်မှန် ရပ်ကွက်၊ အမှတ် ၃၄၊ ပုလဲလမ်း တွင် ကျင်းပခဲ့သည်

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here